Laborator restaurare
În cadrul Laboratorului Restaurare-Conservare activează un colectiv format din 3 specialişti - 2 restauratori şi un conservator, care au urmat cursurile teoretice organizate de Ministerul Culturii şi sunt atestaţi pe post.

În laborator se fac restaurări la obiectele ceramice şi din metal. În acest sens laboratorul este dotat cu echipament şi materiale specifice.

Obiectele ceramice ce se restaurează în cadrul laboratorului restaurare-conservare provin în mare parte din săpăturile arheologice organizate de Muzeul Judeţean Olt pe terotpriul judeţului.
Piesele din metal care sunt restaurate în laborator provin din săpăturile arheologice şi în cea mai mare parte din achiziţiile făcute de muzeu.

La lucrările de restaurare efectuate se folosesc substanţe şi materiale reversibile respectându-se principiile procesului de restaurare cuprinse în Normele de Conservare şi Restaurare a bunurilor culturale mobile.
În cazul în care obiectele sunt degradate în proprorţie mai mare de 505 se optează pentru conservarea lor ca atare. 

Copyright @ Muzeul Judetean Olt