Expoziția 65 de ani lumină
Cristina Bacicu-Botez, Mihai Marin Cârstea, Virgiliu Dan Dimulescu

 Expoziția „65 de ani lumină: Cristina Bacicu-Botez, Mihai Marin Cârstea, Virgiliu Dan Dimulescu” se dorește a fi demers spiritual și deopotrivă omagiu artistic întreprins pentru o tripletă „mioritică” - ardeleanca, olteanul și munteanul - cu anvergură și notorietate în pictura contemporană românescă.
Trei personalități inconfundabile ale artelor plastice românești care s-au născut în spații istorico-geografice diferite dar pe care destinul i-a așezat în Arca Plastică a Oltului...
Cristina Bacicu-Botez este „ardeleanca” născută la 6 decembrie 1951 în inima Transilvaniei, în orașul Cluj.
Virgiliu Dan Dimulescu este „olteanul” născut la 16 decembrie 1951 în Băbeni-Bistrița, județul Vâlcea.
Mihai Marin Cârstea este „munteanul” născut la 27 decembrie 1951 în satul Vlaici, comuna Colonești, județul Olt.
Se cuvine să le mulțumim pentru altruismul, generozitatea și profesionalismul mărturisite sub crucea șevaletului. Timpul nu iartă pe nimeni. Nici chiar pe marii noștri oameni de spirit. Opera rămâne nemuritoare să străbată timpurile.

GALERIE FOTO
Copyright @ Muzeul Judetean Olt