Metamorfoza stropului de apă sau fascinația acuarelei
Corneliu DRĂGAN-TÂRGOVIȘTE

Pe artistul plastic Corneliu Drăgan-Târgoviște l-am cunoscut prin intermediul unui bun prieten, pictorul Vitalie Butescu. Prima sa expoziție la Slatina organizată împreună cu Vitalie Butescu în anul 2014 sub genericul „Decupaje citadine” a însemnat pentru mine contactul cu opera artistică a unuia dintre cei mai importanți acuareliști ai lumii contemporane. Un autodidact care a aprofundat în toată plenitudinea știința acuarelei reușind să o conceptualizeze și să îi distileze esențele într-o amprentă intelectuală ce îți induce admirația.

Acuratețea și rafinamentul creației sale, tehnica desăvârșită, modul spontan în care își manifestă harul și magia folosirii culorilor de apă l-au făcut să fie acceptat în una dintre cele mai prestigioase academii ale acuarelei mondiale Societatea de Acuarelă din Birmingham (din cei 81 de membrii ai acestei „agore intelectuale” doar 12 artiști sunt din afara Marii Britanii).

Acuarela înseamnă mai întâi de toate sensibilitate emoțională și artistică, iar din acest punct de vedere Corneliu Drăgan-Târgoviște este „maestrul” născut pentru un asemenea gen „ales” de artă. Personalitate puternică, dar și fire melancolică predispusă la contemplație, mesager sincer al bucuriei vieții, un călător în „arca timpului”, artistul în discuție lasă pe coala de hârtie umedă sau uscată un tezaur patrimonial neprețuit. Am evidenția calitatea primordială a lucrărilor sale care abordează peisajul citadin sau rural și care constituie fresce sau cronici plastice cu valențe de document istoric surprinse de Corneliu Drăgan-Târgoviște cu retina acuarelei și a memoriei.

În ceea ce înseamnă peisajul citadin artistul ne devoalează admirația sa pentru civilizația arhitectonică a sfârșitului de secol XIX și a primei jumătăți a secolului XX. Case vechi, monumente, biserici, străzi, parcuri, toate aceste repere emoționale sunt peliculizate în scenele unui film acuarelistic original, în care regizorul este spontan, fluent și convingător. Frontoane, ancadramente și cornișe de clădiri construite în stil clasic, baroc sau neoromânesc, poezia zidurilor ce se înalță către ceruri, ferestre deschise în timp, ne spun povestea unei lumi pline de nerv și substanță. Pe străzile din inima lui Corneliu Drăgan-Târgoviște domină forfota vieții urbane de odinioară înnobilată de grațioase siluete umane ce pășesc în ritmul alert al vieții cotidiene.

Alchimia peisajelor sale rurale, a paradisului floral, vine din biografia sa artistică, ca amintiri edenice dintr-o copilărie trăită și visată cu ochii deschiși sub cupola cerului nemărginit din Bărăganul Ialomiței. Cel care se încumetă să privească, să asculte și să atingă acuarelele Corneliu Drăgan-Târgoviște va fi iradiat pe viață cu lumină, energie și revelație.

Case țărănești autentice, raiul din ogradă, macii sângerii care veghează liniștea spicului de grâu pe drumul pâinii, cântecul ciocârliei pe portativul senin al cerului, zborul în volte al rândunelelor pe deasupra satului, mirosul de flori de salcâm sau de pelin sălbatic purtat de adieri rebele de vânt, căldura binefăcătoare a luninii solare, ropotul ploii ce cade peste sămânța semănată în mantia ocrotitoare a pământului, toate aceste stări extatice ale subiectelor sale, par să ne dezvaluie „lumea din inima sa”, transmițând că poți pierde tot ceea ce ai, dar nu poți să pierzi ceea ce ești.

Originalitatea și patina execuțiilor sale, minuțiozitatea florilegiilor stilistice, artistice sau cromatice amintesc cu certitudine de travaliul pisarilor, diecilor, caligrafilor, grămăticilor și a monahilor cărturari care prin intermediul slovei scrise și tiparniței au înnobilat limba română literară. Nu întâmplător, ci fiind chemat de destin, Corneliu Drăgan și-a adăugat numelui său numele orașului în care „a descălecat” și a fost adoptat, Târgoviște, Cetatea de Scaun a Țării Românești, locul unde între zidurile Mănăstirii Dealul, călugărul Macarie a tipărit în anul 1508 Liturghierul, prima carte românească.

Ne exprimăm convingerea că arta și testamentul său spiritual vor străbate timpurile având pecetea indubitabilă a incunabulelor. Pe hrisovul îngălbenit al vremurilor ce vor fi să vină numele său va intra în eternitate ca semn al perenității valorii umane și artistice, iar posteritatea sa va aminti de „purtătorul sigiliului și conducătorul cancelariei domnești a acuarelei românești logofătul Corneliu Drăgan ot Târgoviște”.


dr. Laurențiu GUȚICĂ-FLORESCU
Director Muzeul Județean Olt 

GALERIE FOTO
Copyright @ Muzeul Judetean Olt