Patrimoniu

Colectia Piatra-Olt

Colectia Chilia

Istorie si cultural Slatineana

Sectia de istorie si cultura Slatineana este amplasată în aripa de sud a etajului clădirii, fiind organizată în cinci săli cu o suprafaţă de 123,28 mp.

Sectii teritoriale

Arte plastice

Nucleul patrimoniului de artă plastică l-au constituit lucrările realizate de către artiştii plastici strânşi în tabăra de creaţie de la Perieţii de Olt unde au fondat un muzeu sătesc.

Etnografie

În anul 1969 muzeul din Slatina se îmbogăţea cu o nouă secţie de artă populară care se adăuga secţiei de istorie creată în 1952 şi dezvoltată permanent până atunci.

Istorie

Apariţia şi dezvoltarea aşezărilor omeneşti este strâns legată de factorii de mediu (relief, climă, reţea hidrografică, floră ,faună).

Arheologie

Colecţiile de arheologie s-au constituit prin campaniile de săpături arheologice întreprinse despecialiştii muzeului sub coordonarea unor instituţii şi a unor reputaţi arheologi români.
Copyright @ Muzeul Judetean Olt