Istorie si cultural Slatineana
Sectia de istorie si cultura Slatineana este amplasată în aripa de sud a etajului clădirii, fiind organizată în cinci săli cu o suprafaţă de 123,28 mp.

A fost inaugurată pe 23 aprilie 2000 şi reconstituie în succesiune cronologică evoluţia Slatinei din cele mai vechi timpuri până în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Expoziţia accentuează etapele evoluţiei Slatinei de la aşezare rurală, punct de vamă, târg, oraş, ilustrate prin mărturii arheologice descoperite în Slatina şi împrejurimi şi de mărturii istorice medievale, moderne şi contemporane: documente, tezaure monetare, cărţi, obiecte de cult, planuri, schiţe şi fotografii vechi ale oraşului, mărturisind dezvoltarea economică, socială, edilitară şi culturală a oraşului.

Nota distinctivă a expoziţiei este dată de reconstituirea unor aspecte particulare ale istoriei şi civilizaţiei slătinene şi anume reconstituirea unui segment al străzii Lipscani, cu prezentarea a patru vitrine de prăvălii: o băcănie, un atelier foto, o farmacie şi o librărie-papetărie, susţinute de obiecte originale, de la fotografii de epocă şi aparate foto Kodak vechi, la ambalaje de coloniale comercializate în băcănii, la recipiente de spiţerie până la firma originală a farmaciei “Sfântul George”, cu reconstituirea iluminatului stradal de la începutul secolului al XX-lea şi a pavajului stil “macadam”.

Alături de această recuperare , expoziţia mai oferă publicului vizitator o altă reconstituire, aceea a unui salon de primire - eclectic, din punctul de vedere al stilului - din primele decenii ale secolului al XX-lea, unde sunt expuse obiecte donate sau achiziţionate de la urmaşii unor proprietari înstăriţi ai oraşului.

Demersul muzeografic de prezentare a evoluţiei istorice a oraşului este susţinut atât de exponatele autentice, cât şi de cele auxiliare şi complementare- stemele şi însemnele aşezării de-a lungul vremii, imaginile din Slatina veche, planurile, schiţele etc. 

Muzeul Judetean Olt

Etnografie

În anul 1969 muzeul din Slatina se îmbogăţea cu o nouă secţie de artă populară care se adăuga secţiei de istorie creată în 1952 şi dezvoltată permanent până atunci.

Copyright @ Muzeul Judetean Olt